2020

Перейти к содержимому

Главное меню

НАШІ ВИДАННЯВласова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук,
Завідувачка кафедри психології розвитку


Вікові особливості інформальної соціалізації особистості

   Монографію присвячено впливу інформальної соціалізації на розвиток особистості у різні вікові періоди. Наведено результати теоретичних та емпіричних досліджень цієї проблематики. Авторами запропоновані різні ігри та вправи, які можуть бути застосовані в інформальному освітньому процесі. Монографія буде цікава психологам, вчителям, соціальним педагогам, студентам означених спеціальностей.

Співавтори: Мілютіна К., Мамбетова А., Ситнік В., Колодич Д., Артеменко К., Бойко О., Лагута А., Маркова І., Ярмоленко Ю.
Мілютіна Катерина Леонідівна
Доктор психологічних наук, доцент
Провідний тренер тренінгового центру «Я»
Максимов Микола Володимирович
Кандидат психологічних наук, доцент

ПСИХОЛОГІЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
навчальний посібник

Міжкультурна комунікація це процес взаємодії між людьми, які належать до різних культур (або субкультур) та усвідомлюють цю розбіжність в процесі спілкування. Виникнення навчального курсу з міжкультурної комунікації пов’язано з необхідністю засвоєння
психологами методів виявлення та корекції проблем, що виникають через міжкультурні бар’єри спілкування, принципів налагодження успішної міжкультурної взаємодії.
Посібник створено у відповідно до вимог Болонського процесу, складається з 18 тем, які розраховані на три модулі. Протягом всього семестру студенти мають працювати над розробкою власного проекту з метою інтеграції отриманих знань. Посібник містить
визначення базових понять, лекційний матеріал, запитання для смоперевірки, завдання для самопідготовки (пов’язані з проектною діяльністю студентів), творчі завдання, допоміжні матеріали для застосування під час семінарських та практичних занять, перелік наукових джерел.

Назад к содержимому | Назад к главному меню