uaped.com

Перейти к содержимому

Главное меню

МОНОГРАФІЇВЛАСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доктор психологічних наук, професор
Завідувачка кафедри психології розвитку


Вікові особливості інформальної соціалізації особистості

Монографію присвячено впливу інформальної соціалізації на розвиток особистості у різні вікові періоди. Наведено результати теоретичних та емпіричних досліджень цієї проблематики. Авторами запропоновані різні ігри та вправи, які можуть бути застосовані в інформальному освітньому процесі. Монографія буде цікава психологам, вчителям, соціальним педагогам, студентам означених спеціальностей.ВЛАСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доктор психологічних наук, професор
Завідувачка кафедри психології розвитку

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ
(ПОВНИЙ ОНТОГЕНЕЗ)

Психологічне дослідження розвитку  соціальних здібностей є актуальним завданням вітчизняної психолого-педагогічної науки, що тісно пов'язане з оптимізацією сучасного життя українського суспільства, його гуманітарного, соціально-економічного та політичного аспектів.


ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кандидат педагогічних наук, доцент

"Дело жизни: достижение личностью высшего предназначения" 2-е издание
Монография

 Во втором издании монографии представлены дополненные и доработанные результаты более чем двадцатилетних авторских эмпирико-практических и теоретических исследований, посвященных профессиональной, личностной и жизненной состоятельности современного человека. На концептуальном уровне предложено научное понятие «дело жизни» (ДЖ) как «первопричина жизни личности», отражающее стремление личности к достижению высшего предназначения, а также соответствующие методология и практика. Все это рассматривается как ДЖ-подход в психологической науке и практике.
Предназначена для научных работников, специалистов-психо- логов, студентов, обучающихся по соответствующим специальностям, а также широкого круга читателей, интересующихся современной психологией и человековедением.

ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кандидат педагогічних наук, доцент

ДЕЛО ЖИЗНИ
достижение личностью высшего предназначения
Монография

  В монографии представлены результаты более чем двадцатилетних авторских эмпирико-практических и теоретических исследований, посвященных самоопределению личности в крити-ческих жизненных ситуациях. На концептуальном уровне предложено категориальное понятие «дело жизни», отражающее стремление лич-ности к достижению своего высшего предназначения, а также соот-ветствующие методология и практика. Все это рассматривается как «деложизненный» подход в психологической науке и практике.
Предназначена для научных работников, специалистов-психо-логов, студентов, обучающихся по соответствующим специаль-ностям, а также широкого круга читателей, интересующихся совре-менной психологией и человековедением.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню