uaped.com

Перейти к содержимому

Главное меню

НАУКОВІ ВИДАННЯ


ВЛАСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доктор психологічних наук, професор
Завідувачка кафедри психології розвитку

ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ

Густав Густавович Шпет (1879-1937) – один з найяскравіших представників Київської щколи філософської психології, заснованої у Імператорському університеті св. Володимира на рубіжі ХІХ ХХ віків професором Георгієм Челпановим. Густав Шпет, за визначенням фахівців є без перебільшення найбільш ерудованим вітчизняним гуманітаристом ХХ століття. Філософ і культуролог, літературознавець і перекладач-поліглот (знав 17 мов), методолог соціогуманітарних наук, Шпет став і фундатором таких вітчизняних психологічних дисциплін, як етнічна психологія, психолігвістика психологія мистецтва. ГУСТАВА ШПЕТА


ВЛАСОВА ОЛЕНА ІВАНІВНА
Доктор психологічних наук, професор
Завідувачка кафедри психології розвитку

ФІЛОСОФСЬКА ПСИХОЛОГІЯ
ГЕОРГІЯ ЧЕЛПАНОВА

Георгій Іванович Челпанов (1862 -1936) видатний представник вітчизняної університетської освіти і науки кінця ХІХ початку ХХ ст., засновник Психологічної семінарії при Київському університеті Св. Володимира, фундатор української  школи філософської психології, яка вже більше століття розвивається в стінах Київського університету.
Для науковців, викладачів, студентів,  аспірантів та докторантів, які спеціалізуються в дослідженні та викладанні психологічних, філософських та педагогічних наук.

ТКАЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
докторант кафедри психології розвитку психологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Кандидат педагогічних наук, доцент

ДУХОВНО-ПРИРОДНАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ
(Эсхатологический аспект)

В книге представлено уникальное эмпирическое глубинное психологическое исследование, проведенное в составе тренинговых групп на лоне живописной природы в различных культурно и духовно обусловленных местах Украины. При этом было идентифицировано и описано явление, названное впоследствии "духовно-природная психотерапия".
 Особый интерес представляет эсхатологический характер отмеченных психических процессов и состояний феноменологического духовного содержания. Предложена также психосоциальная технология духовно-профессионального самоопределения, предполагающая достижение личностной зрелости и профессиональной элитарности.
 Книга может быть использована в качестве методологической и практической основы для разработки методик и психотехнологий формирования профессиональной элиты. Предназначена для практических психологов, социальных работников, преподавателей и студентов психолого-педагогических факультетов, широкого круга читателей, интересующихся психологией самоопределения.

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню