uaped.com

Перейти к содержимому

Главное меню

НАШІ ВИДАННЯВласова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук, професор.
Завідувачка кафедри психології розвитку

ФІЛОСОФСЬКА ПСИХОЛОГІЯ
ГЕОРГІЯ ЧЕЛПАНОВА

Роботи, які увійшли в ювілейне видання його творів, презентують глибину і багатогранність  спадщини Челпанова - викладача Київського університету Св. Володимира в період 1892-1907 років. Дві з них «История основных вопросов этики» (1897) та «Американские психологические институты (Из путешествия по Америке)» (1911) вперше оцифровані та стають доступні широкому сучасному читачу. Зі сторінок цих та інших текстів Челпанов відкривається читачу як глибокий методолог, методист та організатор психологічної науки і практики її викладання. Видання доповнюють науково-історичні розвідки відомих і сучасних дослідників творчості Георгія Івановича, бібліографія його творів, виданих за життя автора.
Для науковців, викладачів, студентів,  аспірантів та докторантів, які спеціалізуються в дослідженні та викладанні психологічних, філософських та педагогічних наук.Власова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук, професор.
Завідувачка кафедри психології розвитку

Психологія  вищої  школи: підручник  

О. І. Власова, В. А. Семиченко,  С. Ю. Пащенко, Я. Г. Невідома /  за  ред. О. І. Власової
На основі методології компетентнісного підходу узагальнено психолого-педагогічний досвід , теоретичні розробки та новітні емпіричні дослідження актуа-льної психологічної проблематики сучасного вищого навчального закладу, висвіт-лено психологічні питання організації й оптимального перебігу процесів вищої освіти, особливості основних суб'єктів вищої школи: студентів і академічних груп, педагогів та адміністрації вищих навчальних закладів.
Для студентів, викладачів вищої школи та слухачів післядипломної педагогічної освітиВласова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук, професор.
Завідувачка кафедри психології розвитку

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
ПІДРУЧНИК

В підручнику представлені матеріали для навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів - психологів у процесі опанування ними необхідними для повноцінного викладання базовими знаннями загальної та окремої дидактик, навичками та вміннями педагогічної діяльності. Методичне забезпечення підручника передбачає розкриття основних тем відповідного лекційного курсу та семінарських занять, в ньому широко представлені історія викладання психології на Україні, сучасні підходи до ефективної організації вивчення психології, різноманітні завдання для самостійної роботи, рекомендовану навчальну літературу, розроблений педагогічний практикум студентів.
Для студентів, аспірантів, викладачів гуманітарних факультетів та інших користувачів, які цікавляться питаннями викладання психології та психологічної просвіти населення.Власова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук, професор.
Завідувачка кафедри психології розвитку

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ПІДРУЧНИК
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У підручнику, орієнтованому на висвітлення як світового, так і українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу "Педагогічна психологія", висвітлюються матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у цій галузі психологічного знання. Поруч із теоретичними матеріалами в ньому широко представлено описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік, подається інформація щодо подальшого поглиблення самостійного вивчання окремих питань цієї навчальної дисципліни.
Для студентів вищих навчальних закладівВласова Олена Іванівна
Доктор психологічних наук, професор.
Завідувачка кафедри психології розвитку

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ В ОНТОГЕНЕЗІ
(ПОВНИЙ ОНТОГЕНЕЗ)
НАУКОВА МОНОГРАФІЯ

Психологічне дослідження розвитку соціальних здібностей є актуальним завданням вітчизняної психолого-педагогічної науки, що тісно пов'язане з оптимізацією сучасного життя українського суспільства, його гуманітарного, соціально-економічного та політичного аспектівПрокопович Євгеній Михайлович
Кандидат медичних наук, доцент

ПАТОПСИХОЛОГІЯ
ПІДРУЧНИК

Підручник спрямований на допомогу в оволодінні базовими знаннями та навичками патопсихологічного дослідження та подальше поглиблення й удосконалення знань та вмінь медичного психолога в лікувально-профілактичних закладах, набуття й закріплення навичок, професійно необхідних медичному психологу.Крайніков Едуард Владиславович
Кандидат психологічних наук, доцент
Заступник завідувача кафедри психології розвитку, викладач

Геронтологія: словник-довідник

Це перший в українській науці словник-довідник, присвячений широкій проблематиці старіння і старості.
У його трьох частинах («Терміни», «Персоналії», «Заклади, організації, видання та документи геронтологічного спрямування»)
Охоплені біологічні, фізіологічні, психологічні, соціологічні та інші аспекти зазначених феноменів.
Книга призначена для фахівців, діяльність яких пов’язана з особами старших вікових груп, а також студентів медичних спеціальностей та спеціальностей «психологія», «соціальна робота»Крайніков Едуард Владиславович
Кандидат психологічних наук, доцент
Заступник завідувача кафедри психології розвитку, викладач

Психологія розвитку: Словник-довідник

У пропонованому читачеві Словнику викладені різноманітні (часом суперечливі) теорії, що пояснюють феномен психічного розвитку людини в онтогенезі. Автор ухиляється від власних оцінок щодо істинності тієї чи іншої теоретичної побудови. Його завдання мають представити читачеві розмаїття класичних та сучасних концепцій.Ткаченко Олександр Анатолійович
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, старший науковий співробітник.

ПСИХОЛОГ НА ВІЙНІ ТА ПІСЛЯ…
(наративні матеріали)
Навчально-методичний посібник

 У навчально-методичному посібнику представлені наративні матеріали військового психолога, який брав безпосередню участь у бойових діях на сході України в ході АТО та після повернення упродовж 2014-2016 р.р. Вони є прикладом цілісного уявлення про психологію «донбасівської» війни та місця в ній військового психолога в контексті професійного «выживання» в кризових умовах. Ці матеріали мали як терапевтичну функцію для особистості автора, так і могли використовуватись для контрпропаганди.
 Навчально-методичний посібник призначений для курсантів та студентів-психологів, штатних військових психологів ЗСУ, а також ветеранів АТО, як приклад життєопису й осм
ислення особистістю психології війни та її наслідків.

Назад к содержимому | Назад к главному меню